Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem

 

 

 

 

 Książka przeznaczona jest dla osób zawierających umowy z zakresu prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej, a zwłaszcza dla pracowników wydawnictw, organizatorów imprez kulturalnych, producentów filmowych, telewizyjnych i multimedialnych, fotografów, muzyków. Zainteresuje także adwokatów i radców prawnych zajmujących się ta dziedzina. Jako pomoc dydaktyczna opracowanie może służyć również studentom prawa oraz kierunków artystycznych.

 

 

W publikacji zaprezentowano wzory umów z zakresu prawa autorskiego wraz z komentarzami oraz przedstawiono ogólne zasady ich zawierania.

W opracowaniu znajdują się m.in. wzory umów:

• z ilustratorem,

• z tłumaczem,

• o stworzenie utworu muzycznego,

• o wykonanie koncertu,

• o sfilmowanie utworu literackiego,

• miedzy producentem a autorem scenariusza.

   

Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.